กรุณากรอก รหัสพนักงาน ในการเข้าสู่ระบบด้วยครับ
รหัสพนักงาน
 

ระบบจะส่งรหัสผ่านไปทางอีเมล์ของท่าน
ในกรณีที่ท่านไม่ทราบรหัสพนักงานเพื่อเข้าระบบ โปรดติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ :
การส่งข้อมูล Password ผ่านทาง Email อาจจะต้องใช้เวลาในการส่ง..ดังนั้นหลังจากท่านได้แจ้งรหัสพนักงานแล้ว ท่านกลับไปตรวจสอบ Email ของท่านในทันที
ท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับในทันที ต้องรอสักครู่หนึ่ง...หรือในอีกกรณีหนึ่งระบบ Mail อาจจะตรวจจับว่าข้อความที่ส่งไปให้ท่าน เป็นจดหมายขยะ..
ดังนั้นโปรดตรวจสอบใน Folder จดหมายขยะของท่านด้วย..